Polityka Prywatności

Witamy na stronie www.mitrummedia.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie Państwu naszych procedur odnośnie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, jakie Państwo przekazujecie za pośrednictwem tej witryny. Prosimy zapoznać się z pełną treścią niniejszej Polityki Poufności zanim zaczniecie Państwo korzystać z witryny.

Zgoda na gromadzenie
informacji

Korzystając z niniejszej witryny wyrażacie Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Poufności. Za każdym razem, kiedy przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem tej witryny, wyrażacie zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Poufności.

Zbieranie i wykorzystywanie
danych osobowych

MitrumMedia za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej zbiera dane osobowe potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Zebrane informacje mogą byś wykorzystywane do tworzeniach baz danych współpracowników i konsultantów MitrumMedia, dostarczania materiałów promocyjnych, próbek materiałów i innych elementów związanych z projektami kampanii realizowanych przez MitrumMedia, nawiązywania kontaktu z osobami zakwalifikowanymi do wzięcia udziału w projektach realizowanych przez MitrumMedia. Ponadto zebrane dane mogą być odpowiednio przetwarzane oraz przekazywane współpracującym z MitrumMedia podmiotom, jednakże jedynie w zestawieniach zbiorczych w celu udokumentowania przebiegu projektów realizowanych przez MitrumMedia.

Wykorzystanie "cookie"

MitrumMedia wykorzystuje technikę "cookie" do ustalenia drogi, jaka doprowadziła użytkownika do serwisów internetowych MitrumMedia, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej dopasowaną do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkowników. Dzięki tej technice możemy umieszczać w Twoim komputerze pewne informacje. Prosimy zwrócić uwagę, że użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików "cookie" lub ostrzegała o ich wysyłaniu. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy przeglądarki internetowej

Bezpieczeństwo

Administratorzy niniejszej witryny podejmują należyte kroki w celu ochrony informacji pozwalających na zidentyfikowanie indywidualnego użytkownika, po ich podaniu przez Państwa na naszej witrynie oraz ochrony tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wprowadzaniem zmian lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności e-maile przesyłane na witrynę jak i wysyłane z niej mogą nie być bezpieczne.

Marketing szeptany
to gwarantowany sukces
Twojej firmy.

Nasze usługi ››
Prawa autorskie

MitrumMedia przysługują wszelkie prawa do zawartości niniejszej witryny tj. teksty, elementy graficzne, logotypy, przyciski, oprawę dźwiękową i oprogramowanie, na zasadach wyłączności lub na warunkach licencji. Prawa te są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Całość strony (kompozycja, wykorzystane materiały oraz struktura) również jest chroniona prawami autorskimi. Wobec powyższego, materiały te, ani żaden ich fragment, nie mogą być wykorzystane lub publicznie rozpowszechniane (drukowane, kopiowane, kopiowane w postaci mikrofilmu, ani w żaden inny sposób) bez pisemnej zgody MitrumMedia.

Zasady ogólne

MitrumMedia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ponowną ich publikację, gdy wymagać tego będzie interes firmy. Zapraszamy wszystkich użytkowników do odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z zasadami niniejszej Polityki.

Informacje kontaktowe

MitrumMedia zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszych zasad polityki poufności. Jeżeli użytkownik uważa, że MitrumMedia nie przestrzega niniejszych zasad, jest proszony o kontakt elektroniczny lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym poniżej. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania zmierzające do niezwłocznego zidentyfikowania i naprawienia problemu

Zaufali nam