Usługi

Usługi
Usługi

Wszystkie działania w zakresie marketingu innowacji, traktujemy jako kompleksowe zarządzanie procesem komunikacji i budową wizerunku Klienta. Kampanie reklamowe realizowane przez agencję MitrumMedia oparte są na długofalowym planie działania, a dla każdego klienta przygotowujemy indywidualną specyfikację usług.

Wszystkie projekty poprzedzone są szczegółowymi badaniami rynku, a okres realizacyjny kampanii jest ściśle związany z postawionymi celami. Realizujemy kampanie reklamowe bazując na społecznych bazach danych, dzięki czemu docieramy do użytkowników zainteresowanych ofertą naszych klientów, we właściwym miejscu oraz we właściwym czasie.

Rozszerzyliśmy pojęcie content marketingu o źródła wiedzy poza internetowej. Wykorzystujemy wszelkie formy i rodzaje marketingu wpływu do prowadzenia efektywnej komunikacji dla ludzi, marek i produktów. Realizowane kampanie reklamowe traktujemy jako otwartą treść, która podlega ciągłej zmianie.

Odpowiednie rozpoznanie grupy docelowych konsumentów jest naszym priorytetem i podstawą do dalszej pracy nad realizacją zadania. Każda kampania reklamowa ma swój indywidualny i dostosowany do wymagań Klienta wymiar.

Kampanie reklamowe realizujemy w oparciu o blisko dziesięcioletnie doświadczenie i w modelu kilku dedykowanych programów, gdzie każdy z nich posiada certyfikację Instytutu Marketingu Strategicznego.

Powrót

Zaufali nam